SMITH

Vaak herinneren leerzame bezoeken en schoolreisjes aan een bezoek aan tentoonstellingszalen voor hun agenda. Galerijen bouwen evenals stichtingen die een reeks artikelen met een logische, fantasierijke of gekronische betekenis verzamelen en verzorgen en ze toegankelijk maken voor publiek onderzoek door middel van displays. Er zijn verschillende soorten tentoonstellingszalen toegankelijk die gearrangeerde onderwerpen en punten uitlichten. Sommige worden voor altijd vastgehouden in grote stedelijke gemeenschappen, terwijl andere in kleine regio’s kort of gedurende een korte periode openstaan ​​voor onderzoek. Verzorgers zijn personen die verantwoordelijk zijn voor het assortiment en van de shows.